دان اردکی که سبب خفگی جوجه اردک پنج روزه شد

دان اردک ها اندازه های متفاوتی بسته به سن اردک ها دارند از این رو اردک یک روزه با خوردن دان اردک بالغ دچار خفگی شد. در ادامه با مجموعه آراد برندینگ همراه باشید.

خوراک های طیور بر اساس کارایی که دارند اسم گذاری می شوند برای مثال دان اردک گوشتی برای پروار شدن و وزن گیری بیشتر این موجودات استفاده می شود.

همانطور که در بالا گفته شد نامگذاری ها بر اساس خاصیت و ویژگی آنها است پس دان اردک تخمگذاری برای رشد و بزرگتر شدن تخم ها و افزایش توانایی تخمگذاری می باشد.

یکی از برترین تولید کننده دان اردک مازندران می باشد که حتی پرورش این حیوانات نیز در این استان بسیار فراوان است حتی افرادی هم هستند که در منازل خود این پرندگان را برای مصارف شخصی پرورش می دهند.