دان اردک از جنس طلا گوارش اردک را مختل کرد

یکی از ثروتمندان ژاپن درخواست دان اردک از جنس طلا را داده است که پس از خوردن اردک گوارش حیوان دچار اختلال شده است. در ادامه با مجموعه آراد برندینگ همراه باشید.

برخی از افراد معتقد هستند نام گذاری برای دان و خوراک طیور بی فایده است اما باید دانست دان اردک گوشتی برای پروار شدن و وزن گیری بیشتر این موجودات به کار می رود.

برخی از خوراک طیور مانند دان اردک تخمگذاری برای رشد و بزرگتر شدن تخم ها و افزایش توانایی تخمگذاری حاوی برخی هورمونها و داروهایی می باشند که عمل تخمگذاری را بهبود دهد.

برترین تولیدکننده دان اردک مازندران می باشد که این استان در جایگاه اولیه تولید و پرورش این حیوان نیز برتر و بهتر می باشد.