دان اردک که از مواد نفتی تهیه می شود

در برخی از تولیدیها برای تهیه و تولید دان اردک از مواد شیمیایی و نفتی استفاده می کنند. در مجموعه آراد برندینگ با ما همراه باشید.

برای اردکهایی که با وزن گیری سبب سود آوری برای پرورش دهنده می شوند از دان اردک گوشتی استفاده می شود تا سرعت رشد و وزن گیری این پرنده ها بیشتر شود.

برای پرندگانی که باید با تخمگذاری تعداد را افزایش دهند از  دان اردک تخمگذار استفاده می کنند که این دان دارای هورمونهایی برای تخمگذاری است.

مهمترین بخش تولیدات مکانی می باشد که در آن محصول عرضه می شود. دان اردک مشهد یکی از معروفترین و محبوب ترین محصولات در پرورش طیور است.