دان اردک که پس از خوردن درون بدن حیوان را از بیماری پاک می کند

دانشمندان با افزودن برخی تراشه ها به دان مرغ روشی برای پاک سازی بدن حیوان پیدا کرده اند تا این تراشه به درون بدن این حیوان برود و آلودگی را انجام دهد. در مجموعه آراد برندینگ با ما همراه باشید.

هر خوراک طیور نام مختص به خود را دارد برای نمونه دان اردک گوشتی که برای پروار شدن هرچه بهتر اردک ها می باشد این محصول بسیار با کیفیت و داراری برخی هورمون ها برای رشد بیشتر حیوان است.

یکی از بهترین های این خوراک طیور دان اردک تخمگذار است که به بهبود عملکرد این حیوان برای تخم گذاری کمک بسیار زیادی می کند.

یکی از استان ها و شهر های تولیدکننده دان اردک مشهد است که با توانایی تولید بالایی که دارد عرضه کننده این محصول به سراسر جهان است.