دان مرغهایی که از گوشت گوسفند تولید شده بودند!!

در یکی از مرغداری های آمریکا برای تهیه و تولید دان مرغ از گوشت گوسفند استفاده می کردند. با مجموعه آراد برندینگ همراه ما باشید.

با افزایش قیمت دان مرغ در بازارهای جهانی قیمت مرغ و فرآورده های گوشتی نیز افزایش پیدا می کند. برای جلوگیری از این موضوع باید تولیدات داخلی افزایش پیدا کند.

برای افزایش متابولیسم و فرآیند تخمگذاری در اکثر مرغداری ها از دان مرغ تخمگذار استفاده می کنند تا با تقویت این موجودات تخمگذاری آنها نیز تقویت شود.

برای کسب اطلاعاتی نظیر کیفیت دان مرغ همدان می توانید با مراجعه مراکز فروش و سایتهایی که برای این محصول راه اندازی شده است اقدام فرمایید.