دان مرغ و اردک جان کودکان آفریقایی را گرفت!

برخی از افرادی که تولیدکننده بزرگترین محصولات دامی و طیور هستند با افزایش قیمت دان مرغ موافقت نکردند زیرا عواقب جبران ناپذیر آن را می دانند.

فرآورده هایی هستند که برای افزایش تخمگذاری بهتر طیور تولید شده اند برای مثال با خوردن دان مرغ تخمگذار توسط مرغ قدرت تخمگذاری و کیفیت محصول آن بالا می رود.

در مناطق مختلف جهان تولیدکنندگانی با بهره گیری از دانش روز توانسته اند محصولاتی باکیفیت تولید کنند که نمونه بارز آن دان اردک مشهد می باشد.

در نقاط مختلف جهان برای افزایش جمعیت گله ای را برای تخمگذاری انتخاب می کنند و به آنها از دان اردک تخمگذار می دهند تا رشد آنها افزایش یابد.