دستگیری دزد مرغی که با دان مرغ میلیارد ها مرغ ربود!

دزد مرغی که با کمک دان مرغ میلیاردها مرغ را به غارت برد دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شد. در ادامه با مجموعه آراد برندینگ همراه ما باشید.

مرغداران بسیار زیادی در پی اطلاعات قیمت دان مرغ هستند تا بتوانند سود و زیان خود را در این تولیدات حساب کره و در پی سود خود فعالیت کنند.

برای مرغهایی که تولیدات تخمگذاری را انجام می دهند از طریق دان مرغ تخمگذار تغذیه می شوند تا تقویت و قوای آنها بر اندازه و کیفیت دان مرغ تاثیر گذارد.

سازنده دان مرغ همدان با داشتن مجوزهای دامپزشکی و بهداشتی کشور توانسته عرصه ای تولیدات را برای خود و محصولاتش کند.