عاقبت فروشنده دان مرغی که با محصول شن قاطی می مرد چه می شود؟

فروشنده دان مرغی که با افزودن شن سبب سنگینی محصول و سود بیشتر می شد به دستگاهای قضایی سپرده شده است. با مجموعه آراد برندینگ همراه ما باشید.

برخی از عوامل موثر بر افزایش قیمت دان مرغ نوسانات بازار به دلیل تغییر در قیمت متریال و مواد تشکیل دهنه و همچنین در پی آن سبب افزایش قیمت مرغ نیز می شود.

یکی از مهمترین موضوعاتی که مرغداران در پی آن هستند نوع دان مرغ می باشد برای مثال دان مرغ تخمگذار برای مرغهای بالغی که قدرت تخمگذاری دارند استفاده می شود تا تقویت شوند.

برترین سازنده محصولات خوراک دام و طیور مربوط به دان مرغ همدان می باشد که ویژگیهای بهداشتی و استاندارد جهانی را کاملا رعایت می کنند.